රජයේ ඉලක්කය සෑම පුරවැසියෙක්ටම ඉඩමක්,නිවසක්,ආදායමක්!

0

රජයේ ඉලක්කය සෑම පුරවැසියෙක්ටම ඉඩමක්,නිවසක්,ආදායමක් ලැබෙන පරිසරයක් සැකසීම බව මහාමාර්ග සහ මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් පවසනවා.

ඊයේ (13) කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකින් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

තව දුරටත් මාධ්‍යයට අදහස් ඉදිරිපත් කළ කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ,කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම් හිමිකම් ගැටළුව විශාල කාලයක සිට පැවතියද පසුගිය කාලයේ සිදු වූයේ පුරුවැසියන්ගේ ඉඩම් හිමිකම් ගැටළුව විසදීම වෙනුවට පුරවැසියන්ගේ ඉඩම් දේශපාලක බලවතුන්  විසින් අත්පත් කර ගැනීම බවය.

ලංකාවේ ඉඩම්වල පෞද්ගලික හිමිකම් පැවරීම පෘතුගීසි සමයේ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශවලින් ආරම්භ වී ඇති බව පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා, නමුත් අදටත් තමන්ට කියා ඉඩම් කැබැල්ලක් නැති විශාල පිිිරිසක් මේ රටේ ජීවත්විම කණගාටුදායක තත්ත්වයක් බව මෙහිදී අනාවරණය කළා.

විපක්ෂ මන්ත්‍රිවරයෙකු ලෙස සිටින අවධියේ ජනතාවගේ ඉඩම් ගැටළුව ගැන තමාට හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණ බව පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා ඒ නිසා මෙම තත්ත්වය නිසා ජනතාව පසුවන්නේ තම ඉඩම්වල වගාවන්ට රජයෙන් ලබා දෙන සහනාධාරයක් හෝ ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක බව පවසා සිටියා.

ගලිගමුව වැනි ප්‍රදේශවලදී තමාට ලැබුණු අත්දැකීමක් පැහැදිළි කළ අමාත්‍යවරයා එහිදි ජනතාව තමන්ගේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ගෙවීමට සිදු වී ඇති තක්සේරු මුදල අඩු කර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි බව පැවසූ කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන්ද විශාල සහනයක් ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්‍යවරයාගේ වැඩ පිළිවෙල හරහා ලැබෙන බවත් පෙන්වා දුන්නා.

Kabir Hashim