නීතිය ගැන නොමිලේ ඉගෙන ගන්න … දැන්ම එකතු වන්න

0

පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ සහ දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආයුර්වේද හා මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවල (නුවරඑළිය-නිල්දණ්ඩාහින්න, මාරවිල, කළුතර මහ නගර සභාව සහ පෝරුවදණ්ඩ – පැල්පිටිගොඩ) කාර්යභාර වෛද්‍ය නිලධාරිණී ලෙස රාජ්‍ය සේවයේ නියුතුව විශ්‍රාමිකව සිටි (වෛද්‍යාචාර්ය යූ. කේ. සිරිනාග යන අයගේ බිරිද සහ නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන ගේ මෑණියන් සහ නීතීඥ හේමන්තා බාලසූරියගේ නැන්දනිය වූ) වෛද්‍යාචාරිණී තිලක පද්මා සුබසිංහ මහත්මිය වසර 77ක් අයුවළදා 2018 ජූලි මස 10 දින හදිසියේ අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර එතුමිය අනුස්මරණය කිරීම වස් මව් භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අධ්‍යයන වැඩසටහන යටතේ වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන පවත්වන අතර නීතිය පිළිබඳව මූලික අධ්‍යාපනය ලැබීමට අවස්ථාව නොමැති අයට මේ සදහා සහභාගී විය හැකිය.

මෙම නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන සිංහල මාධ්‍යයෙන් සහ ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව පවත්වන ලබන අතර එම වැඩසටහනේ සම්පූර්ණ විස්තරය පහත දැක්වේ.

මව් භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අධ්‍යයන වැඩසටහන යටතේ පවත්වන (නීතිය පිළිබඳව මූලික අධ්‍යයනය ලැබීමට අවස්ථාව නොමැති අය සදහා වන) නීතිය පිළිබඳ මූලික අධ්‍යයන වැඩසටහන – සිංහල මාධ්‍ය ( කාලය මාස 3 ½ )

සමාරම්භක දිනය 2018.09.22 වන සෙනසුරාදා

වේලාව පෙ.ව. 9.30 – ප.ව.2.30.

ස්ථානය – අංක 09. කොළඹ පාර, හදපාන්ගොඩ.

මුදල් අය කිරීමක් නැත.

අවශ්‍ය වැදගත් නීති මූලාශ්‍ර සහ සටහන් ලබා දේ.

(සහභාගීවීම සදහා තමා විසින් සකස්කරගත් අයදුම් පතක් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමුකළ යුතුය.)

නෛතික බලවන්ත සමාජයක් සංවර්ධිත සහ සුරක්ෂිත රටකට මාර්ගය පෙන්වයි’ නීතිය නොදැනීම සමාවට කරුණක් නොවන (Ignorantia Juris Non Excusat) හෙයින් නීතිය දැන ගැනීමට ඇති අයිතිය සියලු පුරවැසියන්ට හිමි අයිතියකි’හිමි අයිතියකි’

නීතිය පිළිබඳ මූලික අධ්‍යයන වැඩසටහනේ

අන්තර්ගතය (වෙනස් විය හැකිය)

(නීතිය පිළිබඳව උනන්දුවක් ඇති නමුත් නීතිය අධ්‍යයනය කිරීමට අවස්ථාවක් නැති ඕනෑම අයෙකුට ඉල්ලුම් කළ හැකිය))

· නීතියේ පසුබිම සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය

· නීතියේ දාර්ශනික පදනම සහ නීතියේ භූමිකාව

· නීතිය සහ ආගම

· විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය

· නඩු කටයුතු ප්‍රසිද්ධියේ පැවැත්වීම

· නීතියේ මූලික වර්ගීකරණය සහ නීති මූලාශ්‍ර

· ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව

· මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ඡන්ද බලය

· පරිපාලන නීතියේ මූලධර්ම

· පොලීසිය සතු බලය සහ එහි සීමා

· සාක්ෂි නීතියේ මූලධර්ම සහ විශේෂඥ සාක්ෂි

· මුල් අවස්ථා අධිකරණ සහ ඒවා සතු අධිකරණ බලය

· අභියාචනා සහ ප්‍රතිශෝධන අධිකරණ බලය

· උපරිමාධිකරණවල අධිකරණ බලය

· ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන

· රටේ ඒකීය භාවය ආරක්ෂාකර ඇති නීතිමය ප්‍රතිපාදන

· මැතිවරණ වර්ග සහ ඡන්ද පෙත්සම්

· ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීති

· අත්අඩංගුවට ගැනීම, බන්ධනාගාරගත කිරීම සහ ඇප දීම සම්බන්ධ නීතිය

· රථවාහනවලට අදාල නීතිය

· අන්තිම කැමති පත්‍ර නීතිය

· බුද්ධිමය දේපළ නීතිය

· විවාහය සම්බන්ධ නීතිය

· සේවා අයිතිවාසිකම්, කම්කරු නීතිය සහ කම්කරු විනිශ්චය සභා

· වනජීවී සහ වෘක්ෂලතා සම්බන්ධ නීතිය

· ව්‍යාපාර සහ වාණිජ කටයුතු සම්බන්ධ නීතිය

· පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ නීතිය

· කාලාවරෝධය සම්බන්ධ නීතිය

· දෝෂාභියෝග සම්බන්ධ නීතිය

· නඩත්තු නීතිය සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය

· ස්වාධීන කොමිෂන් සභා

· දිව්රුම් ප්‍රකාශ

අධ්‍යයන වැඩසටහන සදහා සහභාගීවීමට නීති විද්‍යාලයේ, ජාතික විශ්ව විද්‍යාලවල  සහ විවෘත විශ්ව විද්‍යාලවල සිසුන්ට ඇති අවස්ථාව සම්බන්ධව පැහැදිලි කිරීම.

මෙම නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන ඉලක්කකර ඇත්තේ නීතිය ඉගෙනීමට අවස්ථාවක් නොමැති අයට සහභාගීවීමට හෙයින් නීති සිසුන්ට සම්පූර්ණ අධ්‍යයන වැඩසටහන්ටම සහභාගීවීමට අවස්ථාව දීම අපහසු වේ. නමුත් පහත සදහන් මාතෘකා අතරින් තෝරාගත් මාතෘකා 6ක් සදහා පමණක් සහභාගීවීමට නීති සිසුන්ට අවස්ථාවදීමට හැකිය. (ගාස්තු අයකිරීමක් නැත.)

[         නඩු කටයුතු ප්‍රසිද්ධියේ පැවැත්වීම
·         ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව
·         මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ඡන්ද බලය
·         පරිපාලන නීතියේ මූලධර්ම
·         සාක්ෂි නීතියේ මූලධර්ම සහ විශේෂඥ සාක්ෂි
·         මුල් අවස්ථා අධිකරණ සහ ඒවා සතු අධිකරණ බලය
·         අභියාචනා සහ ප්‍රතිශෝධන අධිකරණ බලය
·         උපරිමාධිකරණවල අධිකරණ බලය
·         ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන
·         රටේ ඒකීය භාවය ආරක්ෂාකර ඇති නීතිමය ප්‍රතිපාදන
·         මැතිවරණ වර්ග සහ ඡන්ද පෙත්සම්
·         ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීති
·         රථවාහනවලට අදාල නීතිය
·         අන්තිම කැමති පත්‍ර නීතිය
·         බුද්ධිමය දේපළ නීතිය
·         විවාහය සම්බන්ධ නීතිය
·         සේවා අයිතිවාසිකම්, කම්කරු නීතිය සහ කම්කරු විනිශ්චය සභා
·         වනජීවී සහ වෘක්ෂලතා සම්බන්ධ නීතිය
·         ව්‍යාපාර සහ වාණිජ කටයුතු සම්බන්ධ නීතිය
·         පාරිභෝගික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ නීතිය
·         කාලාවරෝධය සම්බන්ධ නීතිය
·         දෝෂාභියෝග සම්බන්ධ නීතිය
·         නඩත්තු නීතිය සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය
·         ස්වාධීන කොමිෂන් සභා
·       දිව්රුම් ප්‍රකාශ ]

ඒ සදහා ලියා පදිංචි තැපැලෙන් අයදුම්කර ආසන වෙන්කරගත යුතු අතර තමන් සහභාගීවීමට අපේක්ෂා කරන මාතෘකා 6 අනුපිලිවෙලින් දක්වන්න.
ලිපි එවිය යුතු ලිපිනය වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන, අංක 09, කොළඹ පාර, හදපාන්ගොඩ .
(ආසන ප්‍රමාණය අනුව අවස්ථාව තීරණය වේ.)

වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති
අධ්‍යයන වැඩසටහන පිළිබඳ විස්තර සදහා පහත වෙබ් පිටුවට යොමු වන්න.
http://lankanewsalert.com/archives/78821

මෙම නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව. 9.30 – ප.ව. 2.30 දක්වා අංක 09, කොළඹ පාර, හදපාන්ගොඩ ස්ථානයේදී පැවැත්වේ. [හයිලෙවල් පාරේ මීපේ, පාදුක්ක,ඉංගිරිය,හොරණ යන නගරවල සිට හදපාන්ගොඩට පැමිණිය හැක.]

නීතිඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන B.Sc,PGDC
වෛද්‍ය තිලක පද්මා සුබසිංහ අනුස්මරණ නීති
අධ්‍යයන වැඩසටහන් සමායෝජක –
දුරකථන 0712063394
විද්‍යුත් ලිපිනය arunaunawatuna@gmail.com
2018.07.21