ඒකාබද්ධයේ ජනාධිපති අපේක්ෂයා විය යුත්තේ දිනේෂ් හෝ චමල්….!

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා විය යුත්තේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන හෝ චමල් රාජපක්ෂ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන පවසනවා.

තම පෙරමුණේ ඉදිරි ජනාධිපති අපේක්ෂයා පිළිබඳව අදහස් නොදක්වන බව එම පෙරමුණේ සමාජිකයන් විසින් සාමුහික තීරණයක් ගෙන තිබියදි වාසුදේව මන්ත්‍රිවරයා මේ බව මාධ්‍ය හමුවේ පවසා සිටියා.

“අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කණ්ඩායම මේක ගැන තීන්දුවක් ගන්න තුරු අපි මේක ගැන කතා කරන්නේ නෑ කියලා එකඟත්වය ඉන්න නිසා මට ඒ එකඟත්වය කඩන්න අමාරුයි. මම හිතාගෙන ඉන්න අය චමල් රාජපක්ෂ, දිනේෂ් ගුණවර්ධන, මේ වගේ අය මම හිතනවා හොද දේශපාලඥයෝ. කිලිටි නොවු ඒවගේම චෝදනා වලට ලක් නොවු. ඒ වගේම ජනතාවාදි පසුබිමක් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගේ කාලයේ ඉදලම ඔවුන්ව හැදි වැඩි තිබෙන්නේ මේ ජීවන පරමාර්ථය එක්කයි.” මන්ත්‍රීවරයා පවසා සිටියා.

Vasudeva Nanayakkara