පුංචි කාර් වල බද්ද වැඩි කළේ පාරේ ට්‍රැෆික් එක අඩු කරන්න…..!

0

එන්ජින් ධාරිතාව 1000ට අඩු වාහන සඳහා පනවා ඇති බද්ද වැඩි කිරීමට හේතුව මහාමාර්ග තදබදය බව අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියේ වැඩි වූ වාහන මිල පිළිබඳව ඊයේ (01) මාධ්‍යවේදීන් විසින් කළ ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ ය.

“පුංචි වාහන වලට තිබුණ ඉල්ලුම මත ඒ ඉල්ලුමට අවශ්‍ය සැපයීම කරන්න අපි මිල අඩු කරලා දුන්නා. ඒකත් එක්කම වගේ මහාමාර්ග වල තියන තදබදය වැඩි වුණා. දැන් ඒ ඉල්ලුම යම් ප්‍රමාණයකින් සපයලා තිබුණ ගමන් තමයි මුදල් අමාත්‍යාංශය මෙම තීරණය ගත්තේ.”

මීට අමතරව මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් ඊයේ (01) නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වූයේ එන්ජින් ධාරිතාව 1000CCඅඩු වන සියළුම මෝටර් රථ සඳහා මෙතක් අය කළ රුපියල් 825,000 වූ බද්දට තවත් රුපියල් රුපියල් 425,000 එකතු වන බවයි. ඒ අනුව ඊයේ සිට එම වර්ගයට අයත් මෝටර් රථයක් මිලදි ගන්නා පුද්ගලයෙකුට රුපියල් 1,250,000 මුදලක් බදු වශයෙන් ගෙවිය යුතු වේ.