මහින්ද හිටියා නම් හම්බන්තොට වරායත්, මත්තලත් චීනට දෙනවා….එහෙම වුණානම් ඇස්සට දත නියවන්න තමයි වෙන්නේ

4

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ හම්බන්තොට වරාය හැදුවේම චිනය වෙත ලබා දීමට බව අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණු සොයිසා පවසනවා.

පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“මහින්ද මහත්තයා ඔය වරාය හැදුවේ මහින්ද මහත්තයාට මොලේ නැද්ද නැව් එන්නේ නෑ කියලා. දන්නවා, හැදුවේ චීනෙට දෙන්න. චීනය ඡන්දය කරන්න සල්ලි ගත්ත මිනිහා වරාය චීනයට නොදි ඉදියිද? වරාය විතරක් නෙමෙයි උන්නැහේ හිටියා නම් චීනට වරායත් දෙනවා ගුවන් තොටුපොළත් දෙනවා. තවටිකක් හිටියා නම් මුන්දැලා අපිට වෙන්නේ වත්ත බද්දට දීලා ඇස්සට දත නියවන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් අපිත් මේ ගමන එකට යන්න ඕන. මම විශ්වාස කරන්නේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් ජනාධිපතිතුමාත් එකට මේ ගමන යනවා නම් මේ ගමන ශක්තිමත්ව ඉදිරියටත් ගමන් කරන්න අපිට හැකියාව තියනවා. ” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

 4 COMMENTS

 1. FIRST, you will find peculiar cut-off dates involved from a
  workers compensation case in Virginia. If you refuse light duty employment,
  you only have six months to cure that rejection. If you have received
  a permanent injury and enjoy been got it,
  you may go back on regular compensation if you’re apply within one months.
  Will a general practitioner know this excellent?

Comments are closed.