ඡන්ද ක්‍රමය අත ගාලා මැතිවරණ කල් දාන්නේ ආණ්ඩුවයි…ආණ්ඩුවට කඩේ යන විපක්ෂයයි…

0

අලුත් ඡන්ද ක්‍රමයෙන් සුළු ජාතිකයන්ට සිදු වන සිදුවන වෙනස්කම් ඉවත ලා ක්ෂණිකයෙන් මැතිවරණයක් අවශ්‍ය බව අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් පවසනවා.

අද (05) පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරලා පළාත් සභා මැතිවරණයකට අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමයක් හදුන්වා දී තිබුණත් ඒ සීමා නීර්ණය තුළත් ඒ මිශ්‍ර ක්‍රමය තුළත් සුළු ජාතිකයයින්ට විශාල අසාධාරණයක් සිදු වන බව පේන බැවින් අපි තරයේ ඉල්ලා සිටියා ඒක අකුල ගන්න, අපිට ක්ෂණිකව මැතිවරණයක් ඕන කියලා. මේ අලුත් ක්‍රමය අතගගා ඉදලා දිගටම මැතිවරණ කල් දැම්මේ උප්පරවැට්ටියක් මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න සමහර පක්ෂත්, ඒ පක්ෂ වලට අනුබල දෙන විපක්ෂයේ ඉන්න විපක්ෂයේ ඉන්න පක්ෂ කිහිපයකුත් දෙන ඒ සහයෝගය පිළිබදව අපේ දැඩි විරෝධය විතරක් නෙමෙයි. මේ කුමන්ත්‍රණය පැරදවිමට අපි ඊලඟ සුමානේ පොදු විපක්ෂය එක්කත් සාකච්ඡා කරලා මේ කුමන්ත්‍රණය පැරදවීම සඳහා සහමුළුන්ම කටයුතු කරනවා කියලාකියන්න ඕන.”