විපක්ෂනායකධූරයේ වෙනසක් නෑ…..දිගටම විපක්ෂනායක ආර් සම්බන්ධන් ම තමයි

0

විපක්ෂනායක ධූරයේ කිසිදු වෙනසක් නොවන බවත් ශ්‍රි නිදහස් පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ ඇති කරගෙන ඇති ගිවිසුම අනුව එහි වෙනසක් සිදු කළ නොහැකි බවත් ශ්‍රිලංනීප හිටපු මහලේකම් අමාත්‍ය දුම්න්ද දිසානායක පවසනවා.

ඊයේ (06) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවර්‍යා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“විපක්ෂනායක කම මම හිතන්නේ දැන් තියන විදියටම ඉස්සරහට තියනවා. මොකද නිදහස් පක්ෂය ජාතික ආණ්ඩුවේ පාර්ශවකරුවෙක් විදියට කටයුතු කරන නිසා දිගටම සම්බන්ධන් මහත්තයාම විපක්ෂනායක විදියට ඉදිවි ද?” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

Duminda Dissanayake