මට හම්බ වෙන්නෙත් ලක්ෂ තුනාමාරක් විතර, යන්තං තනිකඩයෙකුට කාලා බීලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්…!

0

මන්ත්‍රි වැටුප වැඩි වීම පිළිබඳව අමාත්‍ය ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා ඊයේ (07) මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දුන්නා.

පඩි වැඩි කිරීමට ඔබතුමා එකඟ ද?

“ආර්ථිකය පහත් මට්ටමක තියන නිසා මූල්‍යමය අවශ්‍යතාවය හැමෝටම තියනවා.”

හැබැයි ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළා ලක්ෂ 4ක් වගේ මුදලක් හැමෝටම වගේ හම්බවෙනවා කියලා.?

“නෑ ඒක අමූලික බොරුවක්. පෙට්‍රල් දීමනාව, ඩීසල් දීමනාව තමයි මට හම්බවෙන මුදලින් 50%ක්ම තියෙන්නේ. ලක්ෂ එකාමාරක් පමණ. ඒ ඔක්කෝම එක්ක මම ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් වෙච්ච ඇමති කෙනෙක් නිසා මට ටිකක් වැඩියෙන් හම්බවෙනවා ඒ දීමනාව. රට පුරා යන්න ඕන නිසා. ඒ ඔක්කෝමත් එක්ක මට හම්බවෙන්නේ මම හිතන්නේ ලක්ෂ තුනාමාරක් විතර ඇති. එහෙම බැලුවාම ඉතින් යන්තම තනිකඩයෙකුට කාලා බීලා ඉන්න පුළුවන් මුදලක් තමයි අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ. ” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

Sarath Fonseka