බලය නැති දා මොළය පෑදෙන මහින්ද……..!

0

රටේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය පුද්ගලයන්ට මඩ ගැසීමට භාවිතා කර ගැනීම නොසුදුසු බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

ඊයේ (08) බත්තරමුල්ල අපේගම පරිශ්‍රයේ පැවති පෞද්ගලික අන්තර්ජාල රූපවාහිනි නාලිකාවට සමාරම්භක උළෙලට සහභාගි වෙමින් අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“අපිට ඇත්ත දැන ගන්න ඕන. මම හැම විටම විශ්වාස කරන්නේ පුද්ගලික ආයතනයක් කෙනෙකුට මඩ ගහනවා නම් ඒක ඒ පුද්ගලික මාධ්‍යයේ අවශ්‍යතාවයා හා මානසික වින්දනය. ඒ සඳහා ඔවුන් ඕන දෙයක් කළාට අපිට කමක් නෑ. නමුත් රජයේ ජනතාවගේ බඩු මුදලින් දුවන නාලිකා වලට එහෙම හැසිරෙන්න බෑ.” හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙහිදි පවසා සිටියා.

Mahinda Rajapaksa