ස්ට්‍රයික් කරන්නේ සුදු වෑන් නැති නිසා……!

0

වෘත්තීය සමිති වලට සිතු පරිදි වැඩ වර්ජන වල නිරත වීමට හැකියාව ඇත්තේ සුදු වෑන් සංස්කෘතිය නොමැති නිසා බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ඊයේ (09) පාර්ලිමේන්තුවේදි අදහස් දක්වමින් අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“ස්වාධීන කොමිෂන් සභා නිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා වෙලා තිබෙනවා. ස්වාධීන අධිකරණ කොමිසමක් තිබෙනවා. අද මුළු අධිකරණ සේවයටම ආරක්ෂාව ලබාදී තිබෙනවා. මැතිවරණ කොමිසමක් තිබෙනවා. අපට බලපෑම් කරන්න බෑ. ස්වාධීන රාජ්‍ය සේවා කොමිසමක් ඇති කරලා, රජයේ සේවකයන්ගේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කර තිබෙනවා. අද ලංකාවේ පවතින ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය ගැන මුළු ලොවම ප්‍රශංසා කරනවා.”

“අපි පාර්ලිමේන්තු ඡන්දය තිබ්බා. ප්‍රාදේශීය ඡන්දය තිබ්බා. අපි වෙලාවට ඡන්දය තිබ්බා. අද මේ රටේ මාධ්‍ය නිදහස බලන්න. එදා කිව්වා නම් කී දෙනෙක් අද ජීවතුන් අතර සිටියිද? අද තියෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක්. අපි ඡන්දය තියනවා. පරණ ක්‍රමයට යනවද අලුත් ක්‍රමයට යනවද කියලා අපි සාකච්ඡා කරනවා.”

“අද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තිබෙනවා. මාධ්‍ය පිළිගන්නවා. ස්වාධීන කොමිසම පළමු වරටයි ක්‍රියා කරන්නේ. අපි මේ රටට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. අපි මේ කොමසාරිස්වරුන්ට දීමනා වැඩි කරන්න කටයුතු කරනවා.” අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.