බස්නාහිර මහ ඇමතිගේ හුලං බස්සයි…ලක්ෂ හය හමාරේ පුටු ගෙන්විම නවතයි…

0

බස්නාහිර පළාත් සභාවට අට කෝටි දොලොස් ලක්ෂ පනස් දහසක් (රු. 81,250,000) මුදල් වැය කර පුටු 125ක් ගෙන්වීමට ඇති සූදානමක් පිළිබඳව, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් නිපුණ ආරච්චි සිදු කළ අනාවරණයෙන් පසුව එය තාවකාලිකව නතර කිරීමට බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා කටයුතු කර තිබේ.

එක් පුටුවකට හයලක්ෂ පනස් දහස (රු. 650,000) බැගින් මෙම පුටු ගෙන්වීමට සූදානම් කර ඇති බවත් එය නැවැත්වීමට වහාම මැදිහත්වන ලෙසත් දන්වා ලක්ෂමන් නිපුණ ආරච්චි මන්ත්‍රීවරයා විසින් ආණ්ඩුකාරවරයා ලිඛිතව දන්වා තිබූ අතර එම ලිපිය මාධ්‍යවල ප්‍රචාරය වීමත් සමග මෙලෙස අධික වියදමකින් පුටු ගෙන්වීමට සමාජජාල ඇතුළු මධ්‍යවලිනුත් ජනතාවගෙනුත් දැඩි විරෝධයක් එල්ල විය.

ඒ අනුව මේ වනවිට බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කාර ගේ නියෝගයක් මත එම පුටු ගෙන්වීම තාවකාලිකව නතර කර තිබෙන අතර ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතිබව වාර්තා වේ.