මහින්ද වගේ නෙමෙයි අපේ නීතිය ලොක්කාට පොඩ්ඩාට එකයි…..ඔය කාගෙත් ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙන කාලේ හරි

0

අල්ලස හා දූෂණ වෙනුවෙන් ඇති කරන විශේෂ අධිකරණ අගෝස්තු 24 වෙනිදා ආරම්භ කරන බවත් කාලය ලංවෙන්ම කාගෙත් ඇඟේ මයිල් කෙලින් වන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා පවසනවා.

ඊයේ (12) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගි වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

“මහින්ද මහත්තයාගේ කාලේ නීතියේ ආධිපත්‍ය කිව්වේ එතුමාගේ කණ්ඩායමට එක නීතියක් අනෙක් අයට තව නීතියක් කියන එක. ඒක තමයි මහින්ද මහත්තයාගේ නීතියේ අධිපත්‍ය. අපි මේ රටේ බලයට පත් වුණේ මේ රටේ නීතියේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කරනවා කියලා, අල්ලස දූෂණය මැඩ පවත්වන්න නව නීති ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා පොරොන්දුවක් උඩ. ඒනිසා තමයි අපි ජනතාවට දුන්න පොරොන්දුව මත ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණයක් ස්ථාපිත කරලා ඒකේ වැඩ මේ අගෝස්තු 24 වෙනිදා ආරම්භ කරන්නේ. මේ දිනපතා අහන නඩු ක්‍රමවේදය කිව්වාම කට්ටියගේ ඇගේ මයිල් කෙලින් වෙනවා. බුදු අම්මෝ කියලා කියනවා. අසාධාරණයි කියනවා, පලි ගන්නවා කියනවා,” රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා පවසා සිටියා.

Ajith Perera