ශ්‍රි. ලං. නී. පේ එක්ක ඉන්නේ නැතුව ආච්චි එක්ක ඉන්නද? මම අතරමං වුණා දෙයියනේ….!

0

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකයා වී සිටියදි ඔහුට සහය දැක්වූ බවත්, දැන් මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපති පක්ෂයේ නායකයා වී ඇති නිසා ඔහුට සහය දක්වන බවත් පාර්ලිමේන්තු දයාසිරි ජයසේකර පවසනවා.

බේරුවල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීමට එක්වෙමින් දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“දැන් සමහරු කියනවා දයාසිරි මහින්දමහත්තයා එක්ක හිටියලු දැන් මෛත්‍රි මහත්තයා එක්ක ඉන්නවාලු ඔව් ඉතින් මහින්ද මහත්තයා අපේ නායකයා වෙනකොට එතුමා එක්ක ඉන්නවා. මෛත්‍රි මහත්තයා අපේ නායකයා වෙනකොට එතුමා එක්ක ඉන්නවා. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ක ඉන්නේ නැතුව ආච්චි එක්ක ඉන්නද? අපි ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්නේ අපේ නායකයා එක්ක. පුද්ගලවාදින් විදියට එහාට මෙහාට රිංගන්න අපි සුදානම් නෑ. අපිට ඉන්නේ එක නායකයයි මතක තියා ගන්න. නායකයෝ දෙන්නෙක් එක්ක මම වැඩ කරන්න සුදානම් නෑ. අද ගන්න තීන්දු එහෙන් ගන්නකොට මෙහෙන් නවත්වනවා. මෙහෙන් ගන්න කොට එහෙන් නවත්වනවා. ඇයි ඒ? ආණ්ඩුවක් හදා ගන්න කාටවත් බලයක් නැති ප්‍රශ්නේ. මේ අර්බුද නිසා අපිත් අතරමං වෙලා තියෙන්නේ? දැන් කොහේද යන්නේ මොනවද කරන්නේ කවුරුත් එක තැනක නෑ.” මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.

Dayasiri Jayasekara