සීමා නීර්ණයට මාත් විරුද්ධයි….! – ඇමති ෆයිසර්

0

පළාත් සභා සීමා නිර්ණ වාර්තාවට තමාද විරෝධය පල කරන බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා සඳහන් කරනවා.

අද (24) පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති පළාත් සභා සීමා නිර්ණ වාර්තාව පිළිබඳ විවාදයට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

එහිදි අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“මේ වාර්තාවේ අඩුපාඩු තියෙනවා. මේක මම හදපු වාර්තාවක් නෙවෙයි. වාර්තාව හැදුවේ ජනාධිපතිතුමා පත් කරපු කමිටුවක් විසිනුයි. මම දන්න නීතියට අනුව මේ වාර්තාවට අදාළව විවාදය පැවැත්වීමේ මාස පහක පරක්කුවක් තියෙනවා. මම මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ මාර්තු 8 වැනිදායි. මේ වාර්තාවට අද ඕනෑම කෙනෙකුට පක්ෂ වෙන්නත් විරුද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. අභියාචනා ක්‍රියාදාමයේ අයිතිය මේ සභාවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාට ම තියෙනවා. පනතේ වගන්ති මම උල්ලංඝණය කරලා නැහැ. වාර්තාව මම සභාගත කළා. පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු තීරණය කරන්නේ මම නෙවෙයි. ඡන්දය කල් දැමීමේ අවශ්‍යතාවක් අපට නැහැ.”

Faiszer Musthapha