ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව පරාජය කරන අයට එකට ආණ්ඩු කරන්න අයිතියක් නෑ – අගමැතිවරයා ඉවත් විය යුතුයි!

1

මේ වන විට රටේ වර්තමාන දේශපාලනය මහත් අභාග්‍ය සම්පන්න තත්ත්වයට පත් වී ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

අද (26) නාරහේන්පිට පැවති අගමික උත්ස්වයකට සහභාගි වීමෙන් පසුව හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“රටම විනාශ වෙලා තියන අවස්ථාවක් මේ. දැන් බලන්න ජනාධිපතිවරයා මුල් වෙලා යම් කිසි කොමිසමක් පත් කරලා ඒ ජනාධිපතිවරයා දාපු දේ ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කළා. මේ අයට දැන් එකට ඉන්න බෑ. එක්කෝ ජනාධිපති අයින් වෙන්න ඕන. නමුත් ජනාධිපතිවරයා ඉවත් වෙන්න ඕන නෑ. මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළාට පස්සේ අගමැතිටනේ ඒකේ වගකීම තියෙන්නේ. එහෙම නම් අගමැතිවරයා ඉවත් වෙන්න ඕන. මේ අයට අයිතියක් නෑ මේක පාලනය කරන්න. අපේ යුතුකම තමයි පරාජය කිරීම. අපි සන්තෝස වෙනවා මේක පරාජය වීම ගැන. මොකද අපිට ඕන මැතිවරණයක්. පරණ ක්‍රමයට ආවත් අපි මේක දිනනවා. අලුත් ක්‍රමයට ආවත් අපි මේක දිනනවා.” හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියා.

Mahinda Rajapaksa1 COMMENT

Comments are closed.