පෞද්ගලික බස් රථ නියාමනය ලංගමයට පවරා දෙනු!

0

ජනතාවට සේවය කිරීමේ අදහසින්ම පිහිටුවා තිබෙන ලංගම බස් රථ සේවකයන්ට පෞද්ගලික බස් රථ සේවකයින් විසින් පහර දීම් වලක්වා ගැනීමට සියළු පෞද්ගලික බස් රථ පවරා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලෙස සමස්ථ ලංකා ප්‍රවාහන සේවක සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ඊයේ (27) ඒ පිළිබඳ ලිපියක් ජනාධිපතිවරයා වෙත යවමින් එම සංගමය මේ බව ප්‍රකාශ කොට තිබෙනවා.

2018. 08. 27


ගරු ජනාධිපති,
මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා,
ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය,
කොළඹ 01.

ගරු ජනාධිපතිතුමනි,

පෞද්ගලික බස්රථ මැරයන් විසින් ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයින්ට කරනු ලබන අමානුෂික පහරදීම් වළක්වා ගැනීමට සහ ශ‍්‍රී ලංගමය ශක්තිමත් කිරීමට සියලූම පෞද්ගලික බස්රථ නියාමනය කිරීමේ අයිතිය ශ‍්‍රී ලංගමයට පවරා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටීම

පෞද්ගලික බස්රථ මැරයන් විසින් ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයින්හට අමානුෂික පහරදීම් දිගින් දිගටම සිදු කර ඇත.  මෑතදීම කර ඇති අමානුෂික පහරදීම 2018 අගෝස්තු 14 වන දින ශ‍්‍රී ලංගම උඩුදුම්බර ඩිපෝවේ සේවකයන්ට සිදුකර ඇත. එ් පිළිබඳ ජනමාධ්‍යවල පලවූ ඡායාරූප සහිත වාර්තාව ඔබතුමාගේ අවධානය සඳහා මේ සමඟ අමුණා එවන්නෙමු.

මහජනතාවට සේවාවක් වශයෙන්  සේවය කරනු ලබන ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයින්හට මුදල් ඉපයීම එකම එ්කායන අරමුණ කරගත් පෞද්ගලික බස්රථ මැරයන් විසින් දිගින් දිගටම කරනු ලබන මෙවැනි අමානුෂික පහරදීම් ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයින්හට ඉවසා සිටිය නොහැක. මෙවැනි අමානුෂික පහරදීම් අඛණ්ඩව සිදුකළහොත් ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයින්හට ද ශාන්ති පාරමිතාව සදාකල් පිරිය නොහැකි අතර පෙරළා පහරදීම් ද බොහෝ දුරට සිදුවීමට ඉඩකඩ ඇත.

ශ‍්‍රී ලංගම  ගරු සභාපති රමාල් සිරිවර්ධන මහතා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදෙනවා නම්, ශ‍්‍රී ලංගමය මගින් පමණක්  අපේ රටේ මගී ප‍්‍රවාහනය සිදුකළ හැකි බවත්, පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පෞද්ගලික සියලූම බස්රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට පවරා ගන්නා ලෙස ප‍්‍රකාශ කර ඇති බවත්, කිසිදු ගමනක් විශ්වාසදායක ලෙස පෞද්ගලික බස්රථ වලින් ගොස් ආපසු පැමිණීමට කිසිදු විශවාසයක් නොමැති බව ගරු ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල සිල්වා මහතා ද ප‍්‍රකාශ කර ඇති බවත්, අප සංගමය ඔබතුමාට දන්වා සිටින අතර එම සියලූ ප‍්‍රකාශවල පිටපත් ද මේ සමඟ අමුණා ඇති අතර ඔබතුමා සහ ප‍්‍රවාහන ඇමති නිමල් සිරිපාල සිල්වා මැතිතුමා මීට ඉහත පෞද්ගලික බස් රථ රජයට පවරා ගන්නා ලෙස අප සංගමය කරන ලද ඉල්ලීම පිළිබඳව දක්වන ලද ප‍්‍රතිචාර ලිපිවල පිටපත් ද මේ සමඟ අමුණා ඇත.

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඉහත කරුණු පිළිබඳ ඔබතුමාගේ සුවිශේෂී අවධානයට ලක්කර පෞද්ගලික බස්රථ මැරයන් විසින් ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයන්ට කරනු ලබන අමානුෂික පහරදීම් වළක්වා ගැනීමට සහ රාජ්‍ය ප‍්‍රවාහන සේවය ශක්තිමත් කිරීමට සියලූම පෞද්ගලික බස්රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට යටතට ගෙන, නියාමනය කිරීමේ අයිතිය ශී‍්‍රලංගමයට ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට පවරා දෙන ලෙස අප සංගමය ඔබතුමාගෙන් වගකීමෙන් යුතුව ඉල්ලා  සිටින්නෙමු.

ස්තූතියි.

මෙයට,
විශ්වාසී,
සේපාල ලියනගේ