පළාත් සභා මැතිවරණය තියන්නේ අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමයටමයි…..!

0

පළාත් සභා මැතිවරණය අලුත් ක්‍රමයට පවත්වනවා මිස පැරණි දූෂිත මනාප ක්‍රමයට පැවැත්වීම පිළිබ‍ඳව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හිතන්නේවත් නැති බව අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාෆා සඳහන් කරනවා.

ඊයේ (27) කොළඹ දි පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“දූෂිත මනාප ක්‍රමය මේ රටට නොගැළපෙන බවත් ඒ වෙනුවෙන් ගමට, ආසනයට වගකියන නියෝජිතයෙක් පත්කෙරෙන නව ඡන්ද ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන බවත් ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමට පෙර ජනතාවට පොරොන්දුවක් ලබාදී තිබෙනවා.බලයට පත්වීමට පෙර මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ යන මහත්වරුන් මනාප ක්‍රමය හකුලා දමනා බවට ලබාදී තිබෙන පොරොන්දු ඒ අයුරින්ම ඉටු කරන තෙක් ජනතාව බලා සිටිනවා” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

Faiszer Musthapha