විහාරමහාදේවියත් මුදලට විකිණෙන ලකුණු….!

0

කොළඹ විහාර මහා දේවී උද්‍යානයේ ළමා උද්‍යාන වල ක්‍රිඩා කිරීමට පැමිණෙන ළමයින්ගෙන් පැයකට රුපියල් 400 ක් බැගින් පෞද්ගලික සමාගමක් වෙත අය කර ගැනීම සඳහා වන යෝජනාවක් කොළඹ මහ නගර සභාව සම්මත කරගෙන තිබෙනවා.

මෙම ළමා උද්‍යාන එම පෞද්ගලික සමාගම විසින් විහාරමහා දේවි උද්‍යානයේ වෙනම් කොටසක ඉදිකෙරෙන බවත් වයස අවුරුදු 05 ත්, 10 ත් අතර දරුවෙකුගෙන් විනාඩි 15 කට රුපියල් 100 ක් බැගින් අය කෙරෙනු ඇති බවත් එම යෝජනාවේ සඳහන් වේ.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ මුදල් කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි මහ නගර සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අනුමැතිය ලැබී ඇති අතර ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් ඊට විරුද්ධ වී තිබෙනවා. කෙසේවෙතත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එම අවස්ථාවේ සභාවේ රැඳී සිට නැහැ.