ඉන්දියන් සාගරයේ අනාගත මුතු ඇටය වරාය නගරයයි!

0

ඉන්දියානු සාගරයේ අනාගත මුතු ඇටය වන්නේ ද වරාය නගරය බව මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.

ඊයේ (30) චීන මධ්‍යම රූපවාහිනිය සමඟ සාගර වරාය භූමියේ පැවති සාකච්ඡාවකට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් නොව නැගෙනහිර අප‍්‍රිකාව, මධ්‍යම ආසියාව, බටහිර ආසියාව යන සියල්ලටම වරාය නගරය තුළින් නව ආලෝකයක් ලැබෙනු ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදි සඳහන් කළා.

මේ සඳහා අවශ්‍ය විදුලිය හා ජල පහසුකම් සපයනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින්ම බව පැවසු අමාත්‍යවරයා ඒ වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියනයකට අධික මුදලක් ආයෝජනය කරන බවත් සඳහන් කළා.

ය රජය විසින් සිදු කරන ඉතාම ඵලදායී අයොජනයක් වනු ඇතැයි කී ඇමතිවරයා ඉදිරි වසර 10 තුළ වරාය නගරයේ නව ඉඩම් මගින් එම මුදල යළි උපයා ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් ප්‍රකාශ කළා.

Champika Ranawaka