මාස දහඅටක් තුළදී ලංකාවේ තෙල් සම්පත ගැන සාර්ථක පිළිතුරක්!

0

BGP Pioneer නෞකාව මගින් මේ නෞකාව දින හතලිස් පහක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදේ යාත්‍රාකරමින් ලබාගන්නා ද්විමාන භූකම්පන දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසුව මාස දහඅටක් තුළදී උතුරු – නැගෙනහිර ගැඹුරු මුහුදේ ස්වභාවික වායු සහ ඉන්ධන නිධි හඳුනා ගැනිමට හැකිවනු ඇති බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු – නැගෙනහිර ගැඹුරු මුහුදේ ස්වභාවික වායු සහ ඉන්ධන නිධි හඳුනා ගැනීමේ මෙහෙයුම අද ආරම්භ විය. ඒ කොළඹ වරායට සේන්දු වූ අති නවීන BGP Pioneer නෞකාව එකී දත්ත ගවේෂණ සඳහා උතුරු නැගෙනහිර ගැඹුරු මුහුදට යාත්‍රා කිරීමෙනි. දින හතලිස් පහක් සිය දත්ත සෙවීමේ මෙහෙයුම උතුරු නැගෙනහිර ගැඹුරු මුහුදේ ක්‍රියාත්මක කරන එම නෞකාව ආවරණය කෙරෙන සම්පූර්ණ ප්‍රදේශය වර්ග කිලෝමීටර් දසදහසක් වේ. මෙහෙයුම ආරම්භ කිරීමේ නිල උත්සවය අද උදෑසන කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්‍තයේදී පැවැත්වුණේ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංගගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

“අපේ රට වාසනාවන්ත රටක්. මේ වාසනාවන්ත රටේ තෙල් සම්පත සහ ස්වාභාවික වායුව ඇති බවට දැනට මූලිකව හඳුනා ගෙන තිබෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වන්නේ එම සම්පත නිශ්චිතව තිබෙන ස්ථාන සහ එහි නිවැරදි තොරතුරු ඒකරාශී කිරීම.‍ කෙසේනමුත් අවාසනාවට පසුගිය කාලයේ ඒ සඳහා වූ ව්‍යාපෘති සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. එම ව්‍යාපෘතිවල දක්නට ලැබුණේ මන්දගාමී ස්වරූපයක්. එම තත්ත්වය වටහාගෙන ඉන්ධන නිධි සහ ඛනිජ සම්පත හඳුනා ගැනීමේ ව්‍යාපෘති කඩිනම් සහ වේගවත් කිරීමට පසුගිය වසරේ මැයි මාසයෙන් පසුව අපි තීරණය කළා. ඉතාම කෙටි කාලකයින් ඊට අවශ්‍ය ගිවිසුම් පිළිගත් ජාත්‍යන්තර සමාගම් සමඟ විනිවිදබව රැකෙන අයුරින් අත්සන් කිරීමට අපට හැකි වුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි අද BGP Pioneer නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ. මේ නෞකාව දින හතලිස් පහක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදේ යාත්‍රාකරමින් ලබාගන්නා ද්විමාන භූකම්පන දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසුව මාස දහඅටක් තුළදී එහි වාර්තාව නිකුත් කිරීමට අප අපේක්ෂා කරනවා. එයින් පසුව අපිට ද්විමාන දත්ත රැස්කිරීම ආරම්භ කරන්න පුළුවන්…..”

ශ්‍රී ලංකා සාගරයේ ස්වාභාවික වායු සහ ඉන්ධන සම්පත සොයා ගැනීමේ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කරනුයේ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අයත් ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය විසිනි. එම ලේකම් කාර්යාලය මේ වන විට ඛනිජ සම්පත ඇතැයි හඳුනා ගත් ද්‍රෝණි තුනක් වේ. ඒ මන්නාරම් ද්‍රෝණිය, කාවේරි ද්‍රෝණිය සහ සහ ලංකා ද්‍රෝණිය වේ. මෙයින් මන්නාරම් ද්‍රෝණිය M – 01 සිට M – 10 දක්වාත් කාවේරී ද්‍රෝණිය C – 1 සිට C – 5 දක්වාත් ලංකා‍ ද්‍රෝණිය JS – 01 සිට JS – 06 දක්වාත් නැවත කලා‍ප (Block ) ලෙස වෙන් කෙරේ. BGP Pioneer නෞකාව අද සිට දත්ත ගවේෂණය කිරීම ආරම්භ කළේ මෙයින් ලංකා ද්‍රෝණියේ JS – 05 සහ JS – 06 යන කලාපවල වේ.