සිංගප්පුරු ගිවිසුම පිලිබදව පතුරුවන කතා සම්පුර්ණයෙන්ම පදනම් විරහිතයි

0

ශ්‍රි ලංකාව සහ සිංගප්පුරු රජය අතර අත්සන් කල ගිවිසුම පිලිබදව එකාබද්ධ විපක්ෂය පතුරුවන කටකතා පදනම් විරහිත බව මහ නගර සභා සහ බස්නාහිර සංවර්ධණ අමාත්‍යය පඨලි චම්පික රණවක කියා සිටියා.

පාඨලි චම්පික රණවක ඒ බව කියා සිටියේ ගිනිගත්හේන නගරයේ අලුතින් බස් නැවතුම්පොලක් ඉදි කිරිමේ කටයුතු ආරම්භ කිරිමෙන් පසු පැවති ජන හමුවේදිය.

ගිනිගත්හේන දැනට තියෙන බස් නැවතුම්පොලේ මහනගර සභා සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ රුපියල් මිලියන 90 ක ප්‍රතිපාදන යටතේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලකින් යුත් අංග සම්පුර්ණ නැවතුම්පොලක් ඉදි කෙරණ අතර , මෙම බස්නැවතුම්පොල වෙළදසැල් 16 කින්ද සම්න්වත වෙයි.

මෙම අවස්තාවට සහභාගි වු කදුරට නව ගම්මාන යටිල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යය පලනි දිගම්බරම් කියා සිටියේ වතුකරයේත් ග්‍රාමිය ප්‍රදේශයවලත් ,රටේ සැම නගරයකම මේ වන විට විශාල සංවර්ධන කටයුතු රාශ්‍රියක් වත්මන් රජය මගින් ආරම්භ කර ඇති බවයි.

2020 වසරෙන් පසු මේ රටේ යලිත් බලයට පත් වෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය බවයි අමාත්‍යය පලනි දිගම්බරම් කියා සිටියේ.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ