ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ජනතාව පාරට බහින එක ගැන ආණ්ඩුවට හරි රුදාවයි…..5 මොකද වෙන්නේ කියලා මමවත් දන්නේ නෑ!

0

රටේ කොපමණ නීතිවිරෝධි වැඩ සිදු වූවත් හොයා නොබලන ආණ්ඩුව සහ පොලිසිය ඒකාබද්ධයේ විරෝධතාව පිළිබඳව පමණක් කලබල වන බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

මොනරාගල ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික උත්සවයක් අතරතුර මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

රැළියට ස්ථානයක් තියනවා ද? මොකද්ද සැළැස්ම?

“අපි ඒක තීන්දු කරනවා. පාර්ලිමේන්තුව වට කරනවා කියලා කට්ටියක් කියනවා. තව කට්ටියක් තව දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා.”

ආණ්ඩු වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා ද?

“ඔව් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ආණ්ඩුව පෙරලන්න ඕන. ආණ්ඩුව දැන ගන්න, රජය දැන ගන්න ඕන ජනතා විරෝධයක් තියනවා කියලා. ඒකයි අපි පෙන්නන්න හදන්නේ. මැතිවරණයක් තියන්නේ නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන්. අධිකරණ පිහිටුවනවා නම් දේශපාලන පලි ගන්න. ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල ඔහු දන්නේ නැතුව අගමැතිවරයා උදුරා ගන්නවානම්. මොකද්ද මේ රටේ තත්ත්වය.”

” පොලිසියේ ලොක්කෝ කියනවා, ආණ්ඩුව කියන දේනේ එයලා කියන්නේ. වේලාසන කියනවා මෙවා කරන්න එපා අරවා කියන්න එපා කියලා. දබුල්ලේ කැලෑව ඇතුලේ වැවක පාර්ටියක් දැම්මා. කුඩු පාටියක්. දවස් තුනක් තිස්සේ. රැයවල් තුනක්. පොලිසිය ඕවා දන්නේ නැද්ද? පොලිස්පතිවරයා මේවා දන්නේ නැද්ද? වැඩි දවසක් නෑ. දැන් දවස් 3කට ඉස්සල්ලා. පොලිසියෙන් මොනවාද ගත්ත පියවර. දවස් 3කට පස්සේ තමයි නුවර පොලිසියෙන් ගියේ. මේවා ගැන පරීක්ෂණ නෑ. ජනතාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව පාරට බහින එක ගැන තමයි පොලිසියේ ලොක්කන්ට රුදාව ඇති වෙලා තියෙන්නේ.”