පළාත් සභා මැතිවරණය ලබන ජනවාරියේ…………!

0

ලබන පළාත් සභා මැතිවරණය 2019 වසරේ ජනවාරි 05 හෝ 12 පැවැත්වීමට බොහෝ දුරට ඉඩකඩ ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ලබන මාසයේ නිල කාලය අවසන් වන පළාත් සභා හා දැනට ධූරකාලය අවසන් වී ඇති පළාත් සභා සියල්ලේම මැතිවරණය එකම දිනක පවත්වන්නේ නම් එය ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ පැවැත්වීමට හැකි බවයි එම කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ.

මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය පවසන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කළ කම්ටුව විසින් ලබා දෙන නිර්දේශ මත පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බවයි.