කඩා වැටෙන ශ්‍රිලංකන් ගොඩ ගන්න උපදේශනයට කෝටි 35ක්!

0

පාඩු ලබන ශ්‍රිලංකන් ගුවන් සේවය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම හා ලාභ ඉපයීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු සොයා බලන නෝර්වේ නයිරාස් උපදේශක ආයතනයට ගුවන් සමාගම රුපියල් 35ක මුදලක් ගෙවා තිබෙනවා.

නයිරාස් ආයතනය විසින් සකස් කරන ලද පළමු වාර්තාව මීට මාස තුනකට පෙර ගුවන් සමාගමේ පරිපාලනයට බාර දී ඇති නමුත් එම වාර්තාව සඳහා පරිපාලනය මෙතෙක් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වා ඇති බැවින් එම කණ්ඩායම තවමත් ලංකාවේ රැදි සිටිනවා.

ශ්‍රිලංකන් ගුවන් සේවයේ වෘත්තීය සමිති විසින් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ එම උපදේශන සේවය ලංකාවේ රැදි සිටින කාලය තුලත් මුදල් ගෙවීමට සිදු වී ඇතිබවයි.