බුදුදහමට අපහාස කරන, විවේචනය කරන එකා හරි උගතා…..රට, ජාතිය, ආගම විනාසයි!

0

අද බුදුදහමට අපහාස කරලා පොත් ලියන බවත් බුදුදහමට විරුද්ධව කටයුතු කරන පුද්ගලයින් උගතුන් ලෙස සලකන බවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සඳහන් කරනවා.

පසුගියදා ගිරි උල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ආගමික උත්සවයක් අමතමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“අපි හදපු ආර්ථිකය වෙනස් කළා. අපිට ඊටත් අන්ත ආණ්ඩුවක් ලැබුණේ. නමුත් අපි අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් තිබ්බ යුද්ධයත් අවුරුදු 3කින් අවසන් කළා. අපි එතැනින් නොනැවති ආර්ථිකය ගොඩ නැගුවා, පාරවල් හැදුවා, අධිවේගි මාර්ග හැදුවා, වරායවල්, ගුවන් තොටුපොළ හැදුවා, රටේ වටිනාකම සිය දහස් ගුණයකින් වැඩි වුණා. ලංකා භූමිය ගැන මෙතෙක් කල් ඇහුවේ මුහුදට හේදිලා ගිහින් කුඩා වන රටක් විදියටයි. නමුත් දැන් අක්කර 500 ගණනක් එකතුවෙලා කොළඹින්, හම්බන්තොටින් අක්කර 100ක දූපතක්. මේවා වික්කේ නෑ. අවුරුදු 200කට බදු දුන්නා.”

“අපේ කාලයේ ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වුණා. විරැකියාව අඩු වුණා. නමුත් අද ඒවා විනාශ වෙලා. දැන් කියනවා ආර්ථිකය ගොඩ නගන්න තව කාලයක් දෙන්නලු. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පාවා දීම නිසයි පොහොට්ටුව ජයග්‍රහණය කළේ. අද ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය අනුන්ගේ ආණ්ඩුවක් හදන්න මුක්කු ගැහිල්ල තමයි අපිට තියන කැක්කුම. ඒකයි අපිට තියන විරෝධය. අද එ ආණ්ඩුවේ බඩු මිල වැඩි වෙනවා වගේම ජනාධිපතිතුමාගේ උපන්දිනයදාම පාන් ගෙඩියේ මිල රුපියල් 5කින් වැඩි කළා. ඒ වුවමනාව තිබුණේ කාටද? ඇයි මේ 5කින් වැඩි කළේ. එකසත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් ජනාධිපතිතුමාගේ උපන්දිනයට දුන්න තෑග්ග. කුඹුරු පාලු වුණා. අද පොල් පිටරටින් ගේන්න යනවා. බුලත් මිල අඩු වුණා. මේ හැමදේකම මිල් අඩු වුණා. මෙවැනි තත්ත්වයකට රට පත් වුණා. කොහොම වුනත් අපි රට ගැන හිතන්න ඕන. සාසනය ගැන හිතන්න ඕන. සියලු ජාතින්ට, සියළු ආගම්වලට නිදහසක් තියෙන්න ඕන.” හිටපු ජනාධිපතිවරය වැඩිදුරත් පවසා සිටියා.