රටේ මුළු ආරක්ෂකවම අනතුරේ…..නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශය ජනපති අතට ගත යුතුයි!

0

පොලිසිය හා නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශය වහාම ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගත යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස් බී දිසානායක පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයාගේ හා රටේ සමස්ථ ආරක්ෂාව මේ වන විට බරපතළ අවදානමකට මුහුණ දී ඇති නිසා මෙම තීරණය ගත යුතු බවයි.

එසේම ජනාධිපතිවරයාගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් වන ආකාරයෙන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයකු කර තිබෙන ප්‍රකාශය ඉතා බරපතළ බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් අනුව ක්‍රියාකළ යුතු බව පවසමින් එම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ප්‍රකාශ කිරීම ඉතා බරපතළ තත්ත්වයක් බවත්  හිටපු අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

මීට අමතරව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානියාගෙන් පොලිසිය ප්‍රශ්න කිරීමට සූදානම් වීම, සරත් ෆොන්සේකා අමාත්‍යවරයා යුද හමුදාපතිවරයාට ‍දොස් පැවරීම යන කාරණා මඟින් ආණ්ඩුව තුළ බරපතළ බෙදීමක් දක්නට තිබෙන බවත් මෙය ආණ්ඩුවේ ඉදිරි ගමනට ඉතා අහිතකර තත්ත්වයක් බවත් හිටපු අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා.

S. B. Dissanayake