නෙබොදුණු රටක සියළු ජනයාගේ අයිතිවාසිකම් ලබා දිය හැකි නායකත්වයක් ලංකාව සතුයි!

0

නොබෙදුණු රටක සියලූ ජනතාව සංවර්ධනයේ වරප‍්‍රසාද ලබමින් සාමයෙන් සහ සහයෝගයෙන් ජීවත්වන රටක් නිර්මාණය කළ හැකි රාජ්‍ය නායකත්වයක් අද ශ‍්‍රී ලංකාවට හිිමිව තිබෙන බව විපක්ෂනායක ආර් සම්බන්ධන් පවසනවා.

විපක්ෂනායකවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පුථල් සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ ,සිරිසර පිවිසුම, සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ පැවති උත්සවයක් අමතමිනි.

රට එක්කළ හැකි එම නායකත්වය තුළ ශ‍්‍රී ලංකා ජාතිය දියුණු ජාතියක් ලෙස ඉදිරියට යනු ඇති බව ද විපක්ෂනායකවරයා සදහන් කළා.

රටේ දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක මෙවන් සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් එදා රටේ දක්නට නොලැබුණු බවද සදහන් කළ විපක්ෂනායකවරයා දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මකවන එම සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළට සියලූදෙනාගේ සහය හිමිවිය යුතු බව ද කියා සිටියා.