විමල්ට, ප්‍රසන්නට පාර්ලිමේන්තුව තහනම්…..!

0

පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග කඩ කිරිම හේතුවෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශට සති දෙකක කාලයක්ද, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ප්‍රසන්න රණවීරට මසක කාලයක් ද පාර්ලිමේන්තුවෙන් නෙරපීමට පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කොට තිබෙනවා.

ඒ සඳහා වන යෝජනා අද වැඩි ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වී ඇති අතර ප්‍රසන්න රණවීරගේ යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 41 විපක්ෂව ඡන්ද 21 ක් ද , විමල් වීරවංශගේ යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 29 ක් විපක්ෂව ඡන්ද 21 ක් ද ලැබී තිබුණි.

ඒ අනුව මෙම මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනාට අද (20) සිට පාර්ලිමේන්තුවේ කිසිදු කටයුත්තකට සහභාගී වීමට අවසර නොලැබේ.