නීති විරෝධි කේබල් නාලිකාවලට එරෙහිව අධිකරණයට යනවා

0

ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන නීති විරෝධි කේබල් රූපවාහිනී සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නේ නම් ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශන හා නියාමන කොමිෂන් සභාවට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹීමට කටයුතු කරන බව වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසනවා.

ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන නීති විරෝධි කේබල් රූපවාහිනී සේවාවන් ගැන පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඒ සම්බන්ධයෙන් තින්දුවක් නොගෙන නව කේබල් නාලිකාවක් පවත්වාගෙන යැමට අවශ්‍ය බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරිමට කටයුතු කිරිම සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශන හා නියාමන කොමිෂන් සභාව හමුවේ අද කරුණු ගොනු කිරිමට වෙබ් මාධ්‍යවේදීන් ජාතික ව්‍යාපාරය කටයුතු කළා.

නව බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් විරෝධතා සලකා බැලිමේ කමිටුව හමුවේ අද (27) වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ විරෝධතා ගොනු කරමින් සභාපති චතුරංග ද අල්විස් අවධාරණය කළේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන නීති විරෝධි කේබල් රූපවාහිනී සේවාවන් ගැන පරීක්ෂණ කඩිනම් කරන ලෙසත් පරික්ෂණ අවසන් කරන තුරු කිසිදු නව බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරිමට කටයුතු නොකරන ලෙසයි.

එහිදි අදහස් දැක්වු වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති මාධ්‍යවේදී චතුරංග ද අල්විස්

අපි පහුගිය කාලය පුරාම උතුරු,නැගෙනහිර මෙන්ම් රට මැද ප්‍රදේශ කිහිපයකම නීතිවිරෝධීව ක්‍රියාත්මක වන කේබල් රූපවාහිනී නාලිකා රැසක් පිළිබඳව අනාවරණය කළා.ඒ විතරක් නෙවේ අපි බොහොම පැහැදිලිව ඒ හරහා රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට සිදුවන බලපෑම් වගේම රටට ලැබිය යුතු මිලියන ගණනක බදු මුදල් නොලැබි යෑම සම්බන්ධයෙන්ද අප වගකිවයුත්තන්ගේ අවධානය යොමුකලා.

ඒ අනුව ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන නීති විරෝධි කේබල් රූපවාහිනී සේවාවන් ගැන වහාම පරීක්ෂණ අරඹනු! යනුවෙන් 2018. 06. 13 දින ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශන හා නියාමන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාට අප විසින් ලිඛිත ඉල්ලිමක් භාර දුන් අතර එම ලිපිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ලේකම්,කොමිසමේ සභාපති ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා ජුනි මස 22 දින ලිපියක් යොමුකර තිබුනා.

අදාළ ලිපිය මගින් කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී.ආර්.එස්.පී.ජයතිලක මහතාට සභාපතිවරයා විසින් නියෝග කර තිබුනේ අප විසින් යොමුකල පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් වහාම පරික්ෂණයක් සිදුකර ඊළඟ කොමිෂන් සභා රැස්විමට වාර්තාකරන ලෙසයි. නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගේන හදිසියේම Trymas Media Network (Pvt) Ltd සදහා කොමිෂන් සභාව විසින් කේබල් නාලිකාවක් පවත්වාගෙන යැමට අවශ්‍ය බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරිමට කටයුතු කිරිම පිළිබඳව අපගේ දැඩි විරෝධය අප පලකර සිටියා.

ඒ විතරක් නෙවෙයි.මේ නීතිවිරෝධී ජාවාරම්කරුවන් විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් කණු කිසිදු ගෙවිමකින් තොරව භාවිතා කරනවා.ඒ වගේම ඔහු විකාශනය සදහා යොදා ගන්න වර්ධකයන් සදහා විදුලිය පවා ලබා ගන්නේ ඒ කණුවලින් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට ඒ හරහා විශාල පාඩුවක් සිද්ද වෙනවා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයෙ සභාපතිවරයා දැනුවත් කළා සාක්ෂී සහිතව නමුත් අද වෙනකම් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන නෑ.

විශේෂයෙන්ම ශ‍්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශන හා නියාමන කොමිෂන් සභාවේ කමිටුවේ සාමාජිකයන් පෙන්ව දුන්නේ TRCය සතු වගකිම ඉටුකලද පොලිසිය ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විමේ දුර්වල තාවයක් ඇති බවයි.