වඩා හොද තරුණ නායකත්වයක් තියෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට….අපිට ඕන පිවිතුරු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක්!

0

වර්තමාන ආණ්ඩුවේ අඩුපාඩුකම් ඇති බවත් පසුගිය අවුරුදු තුනේ කිසිදු සේවාවක් ජනතාවට ආන්ඩුවෙන් සිදු නොවු බවත් අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක පවසනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ගලිගමුව ආසන බල මණ්ඩලය අමතමින් අමාත්‍යවරයා මෙසේ පවසා සිටියා.

“පාක්ෂිකයින් විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ අවුරුදු තුනේ අපිට දැනෙන්න වැඩක් වුණේ නෑ කියලා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. අපේ ආන්ඩුවේ අඩුපාඩුකම් තිබෙන බව අපි පිළිගන්නවා. අපේ රැකි රක්ෂා තවම ඇවිල්ලා නෑ. 2015 අපි පැති ලෝකය තවම හැදිලා නෑ. ඒ නිසා පෙබරවාරි 10 වෙනිදා අපේ පාක්ෂිකයෝ අපිට හොද පාඩමක් ඉගැන්වූවා. මේ මැතිවරණය පරාජයක් කියලා හිතන්න එපා. රාජපක්ෂ වරුන්ට තවම බහුතරය ඇවිල්ලා නෑ. පාක්ෂිකයෝ මානසිකව වැටෙනවා. රැල්ලක් තියනවා කියනවා. රාජපක්ෂවරු නැවත එනවා කියනවා, අපි ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නෑ. මේක අපේ ආණ්ඩුවක්. අපි තවමත් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ක ආණ්ඩුව ගෙනියනවා. ජනාධිපතිතුමා හා අගමැතිතුමා අත්වැල් බැදගෙන ඉදිරියට යනවා. ප්‍රශ්න තියනවා. මමත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිවිතුරු යූ එන් පී ආන්ඩුවක්. ඒ සංකීර්ණ පක්ෂය තමුන්නාන්සේලා තේරුම් ගන්න ඕන. වැඩියෙන්ම හොද තරුණ නායකයෝ ඉන්න එකම පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන එක මම බොහෝම අවධාරණයෙන් කියනවා.” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.