අපි ලංකාවට කොලේ වහලා ගහන්නේ නෑ…..!

0

ලංකාව සමඟ කරන ගණුදෙණු වලදි චීනය ක්‍රියාකරන්නේ දෙරටේම ජනතාවගේ සුභසාධනය සඳහා බවත් එහිදි සැඟවුණු න්‍යාය පත්‍රය අනුගමනය නොකරන බවත් ශ්‍රි ලංකා චීන තානාපති චෙන් ෂුයෑන් පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා චීන ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංසදය සංවිධානය කළ 69 වැනි චීන ජාතික දින සැමරුම් උත්සවයට එක්වෙමින් තනාපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“දෙරට අතර සිදුවන ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක ප්‍රතිලාභ දෙරටේම ජනතාවට ලැබිය යුතුයි. ඒ හරහා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස්වනු දැකීම අපේ අභිලාෂයයි. එසේම මෙම කිසිදු ව්‍යාපෘතියකදී දේශපාලන මැදිහත්වීමක් නොමැති බව ඔබට දැන්විය යුතුයි. චීනය කිසිදු රටක අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට මැදිහත් වීමක් කරන්නේ නැහැ.” තනාපතිවරයා සඳහන් කළා.