මියගිය දෙමළ වැසියන් සැමරීම රටේ ආරක්ෂාවට හානියක් නෙමෙයි….

0

හිංසාවක් නොකර මියගිය දෙමළ ජනතාව සිහිකිරීම ගැටළුවක් නොවන බවත් එල්ටීටීඊ සංවිධානය සිහි කරන්නේ ඒ පිළිබඳව සලකා බැලිය යුතු බවත් යුධ හමුදාපති මහේෂ් නිශ්ශංක පවසනවා.

අනුරාධපුර ශ්‍රි මහා බෝධිය අසල පැවති ආගමික උත්සවයකින් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හමුදාපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“මහවිරු දිනය විතරක් නෙමෙයි ඒ පිළිබඳව වෙනත් දේවල් කරනවා නම් රටක් විදියට අපි සැළකිලිමත් විය යුතුයි. හිංසාවක් නොවි මියගිය දෙමළ ජනතාව සිහි කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව ගැටළුවක් නෑ. එල්ටීටීඊ සංවිධානය වෙනුවෙන් කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව සැළකිලිමත් විය යුතුයි. එක දිනකදි පැය කිහිපයක් උත්සවයක් කළා කියලා මේ රටේ ආරක්ෂාව බෙදිලා ගිහින් නැවත යුධමය තත්ත්වයක් නම් හට ගන්නේ නෑ. රටේ ආරක්ෂාව ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. යුධ හමුදාපතිවරයා විදියට මම ඒක වගකීමෙන් කියනවා. මොනයම් හෝ ප්‍රශ්නයක් ඇති වූවත් අපේ හමුදාව ශක්තිමත් ඒ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න.” ඔහු වැඩිදුරත් පවසා සිටියා.