මගේ ලඟත් තොරතුරු තියනවා….ජනපති- ගෝඨා ඝාතන සැළස්ම ගැන මාත් කියන්නම්!

0

ජනාධිපති හා හිටපු ආරක්‍ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඝාතනය කිරීකු කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් තමා අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක ප්‍රකාශයක් දීමට සූදානම් බව පොලිස්පත් පූජිත් ජයසුන්දර පවසනවා.

පොලිස්පති වශයෙන් මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් දීම තමාගේ යුතුකම බව කී පොලිස්පතිවරයා රහස් පොලිසිය ඉදිරියේ දී තමාගෙන් ද ප්‍රකාශයක් ගනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වන බවත් සඳහන් කර සිටියා.

තමා සතුව ද මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් තිබෙන බවත් රහස් පොලිසිය ඉතා සාර්ථක විමර්ශනයක් කරනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඔහු සඳහන් කර සිටියා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here