ලංකාව කාගේවත් පවුලකට ලියලා දීලා නෑ….!

0

ඇතැම් පිරිස් ලංකාව තම පවුලට ලියා දී ඇති බව විශ්වාසන කරමින් කටයුතු කළද එය එසේ නොවන බව අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල සඳහන් කරනවා.

ඇඹිලිපිටිය පදලංගල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරිය මේ බව පවසා සිටියා.

“සමහර අය කියනවා මේ රට වලපල්ලට ගෙන ගිහිල්ලා කියලා. ආයේමත් දුන්නොත් මේ රටේ ආර්ථිඅකය නැවත ගෙන එනවා කියලා. රුපියලේ අගය ශක්තිමත් කිරීමටත් ආර්ථිකය නැවත නගා සිටුවන්න. කරපු කාලේ අපි දැක්කා කොහොමද කළේ කියලා, අඩුම තරමේ අධිකරණයෙන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කරන්න කියලා දීපු නියෝගයවත් ක්‍රියාත්මක කරපු නැති අය සිහින ලෝකවල ජීවත් වෙමින් ඒ වගේ කතා කියනවා. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපේ රජය අපේ ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා පවුල් බලය වැඩි කරන්න පවුල් බලය ආරක්ෂා කරන්න වැඩ කරන්නේ නෑ.”  අමාත්‍යවරිය පවසා සිටියා

Thalatha Atukorale