ආර්ථිකය කඩා වැටීමේ වගකීම අගමැති රනිල් බාර ගත යුතුයි!

0

රට මූහුණ දෙන ආර්ථික අර්බුදයේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන් ම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් බාර ගත යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සඳහන් කරනවා.

ඊයේ (03) එම විපක්ෂය විසින් කැඳවා තිබු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදි අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පවසා සිටියා.

මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රිවරයා,

“අපිට මතකයි 70- 77 කාලයේ සිරිමාවෝ රජයට කිව්වේ මිරිස් පොලු යුගය, හාල් පොලු යුගය. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ කාලේ ඇවිල්ලා තියනවා වෑන් පොලු යුගය, කාර් පොලු යුගය, දාලා තියනවා මේ ඩොලරය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා. මේ සති දෙක තුළ විතරක් කෝටි 800ක් අපේ රටෙන් මුදල් අරගෙන ගිහිල්ලා තියනවා අයෝජකයෝ. අද අපේ රට මුහුණ දීලා තියන ආර්ථික අර්බුදයේ මූලිකම අවස්ථාව තමයි බැදුම්කර මංකොල්ලය. ඒනිසා මේ රටේ මේ ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන කඩා වැටීමට වගකිව යුත්තා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන එක අපි පැහැදිළිවම කියන්න ඕන. අද වන විට ට්‍රිලියන 1 පාඩු ලබලා තියනවා මේ බැදුම්කර වංචාව නිසා. හරිනම් මේ වෙනකොට අගමැති ඉල්ලා අස්වෙන්න ඕන. අද පත්‍රිකාවේ තියනවා ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයකුගේ ගිණුමට කෝටි 15ක් එනවා. මේ තමයි මේ ආණ්ඩුවේ ඩීල් ඇමති. අපි කිව්වා වරයා චීනෙට දෙනකොට මෙයාගේ ගිණුමට මිලියන 100ක් ආවා කියලා. බැදුකරේ නිසා ඩොලර් මිලියන 225 ක් ආවා. අපි කියන එක ඇහුවේ නෑ. අද මිලියන 15 ඇවිල්ලා තියනවා මෙයාගේ ගිණුමට මහ බැංකුව ඒක නතර කරලා තියනවා.” මන්ත්‍රීවරයා පවසා සිටියා.

Mahindananda Aluthgamage