පොහොට්ටුවේ නායකත්වය ගන්න සූදානම්………!

1

මේ රටේ පොදු මහජනතාවගෙන් අති බහුතරයකගේ ඉල්ලීම මත තමා ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය භාරගන්නා බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

පක්ෂයේ නායකත්වය භාරගන්නා ලෙසට තමාට ආරාධනා දිගින් දිගටම ලැබෙමින් පවතින බවත් විශේෂයෙන් ජනතාවගෙන් අතිබහුතරයක් මේ ඉල්ලීම කරන බවත් එම නිසා මේ පිළිබඳව සලකා බැලීමට තීරණය කළ බවත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තමා බෙහෙවින් ආදරය කළද එය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පාවා දුන් දිනයේ සිට රට විනාශය කරා ගෙන යන ගමනට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද මේ වනවිට හවුල් වී තිබෙන බවද තමා ඇතුළු විශාල පිරිසක් ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ක්‍රමයෙන් අෑත් වෙමින් සිටින බවත් ඔහු සඳහන් කළා.1 COMMENT

Comments are closed.