අමූලික බොරුවක්……., ඉරිදා නම් මම මෛත්‍රිව හමු වුණේ නෑ………

0

තමන් කිසි විටක ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සමග සාකච්ඡා පවත්වා නොමැති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුගේ දුක සැප බැලීමට කෑගල්ල බන්ධනාගාරයට පැමිණි අවස්ථාවේදි මාධ්‍යවේදීන් ගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

ආරංචියක් යනවා පසුගිය ඉරිදා ඔබතුමා මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ව හමු වුණා කියලා?

“සම්පූර්ණ බොරුවක්. පසුගිය ඉරිදා එහෙම සාකච්ඡාවක් වුණේ නෑ.”

ඔබතුමාට චෝදනාවක් කරනවා පක්ෂයෙන් ගිහිල්ලා, පොහොට්ටු පක්ෂයේ සභාපතිකම ගත්තොත් එහෙම…..”

“ඉතින් මම දැනටමත් තව පක්ෂයක සභාපති නේ. පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ. ඒකේ ලේකම් අපේ දී මූ ජයරත්න මහත්තයා. මම සභාපති. පෙරමුණවල් වල සභාපතිකම ගන්න පුළුවන් කම තියනවා.

Mahinda Rajapaksa