බැසිල් රාජපක්ෂ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාලව හමුවුනා…….!

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රි ඊයේ (09) රාත්‍රියේ තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් පවත් වනු ලැබුවා. සාකච්ඡාවෙන් පසුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරුන් කිහිපදෙනෙක් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වා සිටියා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි කුමාර වෙල්ගම,

UNP එකත් එක්ක එකතු වෙලා අලුත් ආණ්ඩුවක් පවත්වනවා කියලා සාකච්ඡාවක් පවත්වලා තියනවා?

“ඒක මම දන්නේ නෑ. මාධ්‍යයේ නම් තිබ්බා බැසිල් මහත්තයා හිටියා මහින්ද මහත්තයා හිටියා කියලා. බැසිල් මහත්තයා නම් පිළිගත්තා එතුමා ජනාධිපතිතුමා හමු වුණා කියලා. අපිට තියන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි මේ පොලිස්පතිවරයා ඉවත් කිරීම හා පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීම. මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න එතුමාට එන්න කිව්වා කියලා කිව්වා. එතුමාගියා කියලා පිළිගත්තා. ”

බැසිල් රාජපක්ෂ,

“අදහුඟ කාලයකට පස්සේ අපේ කණ්ඩායම දේශපාලන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ඒ වගේම හැමෝම කතා කරන ආණ්ඩුව පෙරලන එක ගැනත් කතා කළා. ඒක රහසක් නිසා ඒ ගැන හෝ ඒ ක්‍රියාවේදය ගැන හෝ මුකුත් කියන්න බෑ. කියන්නත් හොද නෑ කොහොමද කරන්නේ කියලා. සභාග ආණ්ඩු කියන්නේ ආණ්ඩුව පෙරලිවාට පස්සේ කරන්න තියන දෙයක් ගැන. ඊට ඉස්සල්ලා මේක පෙරලගන්න එපැයි .”