අපි ණයත් නෑ…බයත් නෑ….එජාප ආණ්ඩුවකට කිසි බාධාවක් නෑ….

0

තනි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට කිසි බාධාවක් නොමැති බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නලීන් බණ්ඩාර පවසනවා.

ඊයේ (11) පැවති උත්සවයකින් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ජනාධිපතිතුමා ව ඝාතනය කරන්න අගමැතිතුමා කරපු කුමන්ත්‍රණයක්න් නෑ. එහෙම පරීක්ෂණ වලින් ඔප්පු වෙලත් නෑ. විපක්ෂයේ අයට තමයි ඕන එහෙම දෙයක් ඇති කරන්න. එයාලට ඕන ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි කොටවන්න. අපි පොරොන්දුවක් වෙලා තියනවා මේ රටට මේ ජාතික ආණ්ඩුව ජනාධිපතිතුමා එක්ක ඉස්සරහට ගෙනියනවා කියලා. ඒක කවුරු හරි කඩාකප්පල් කරන්න හදනවා නම්, අපිට එක්සත් ජාතික පක්ෂ තනි ආණ්ඩුවක් හදන්න කිසි බාධාවක් නෑ. ඒක අපිට හරි සරල දෙයක්. ඒත් අපි රටට වෙච්ච පොරොන්දුවක් තියනවා. ඒ පොරොන්දුව අනුව අපි ජාතික ආණ්ඩුව තව දුරටත් ගෙනියනවා. ” නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.