පක්ෂ නායකයා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කර ගන්න බැරි වුණ UNP දැන් ඒ ගැන හිතුවොත් හොදයි!

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා අවශ්‍ය වෙලාවට පත් වනු ඇති බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පවසනවා.

හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පැවති එළිය වැඩ සටහනකදි අදහස් දක්වමින් හිටපු ආරක්ෂල ලේකම්වරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“හැමෝම අහන ප්‍රශ්නය තමයි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද කියන එක. රාජපක්ෂ මැතිතුමා අවශ්‍ය වෙලාවේදි ඒ තීරණය ගනීවී. දෙවරක්ම ජනාධිපතිවරණයට තමන්ගේ නායකයා පත් කර ගන්න බැරි වෙච්ච එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි මේ ප්‍රශ්නය වැඩියෙම ගේන්නේ. එක්සේසත් කරපු, ආර්ථිකය, ආරක්ෂාව ඉහළින්ම තිබුණ, මත්ද්‍රව්‍ය පාතාලය නැති, රටක් ජනවාරි 08 වෙනිදා අපි නව රජයට බාර දුන්නේ. මේ තත්ත්වය අවුරුදු 4ක් තුළ අපෙන් ගිලිහිලා ගිහින් තියෙන්නේ. අද සියල්ල ම කඩා වැටිලා තියෙන්නේ.” හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පවසා සිටියා.

Gotabhaya Rajapaksa