රටම බලා සිටි ඉන්ධන මිල සූත්‍රය මෙන්න…..!

0

රට තුළ මහත් ආන්දෝලනයක් ඇති කළ පෙට්‍රල් මිල සුත්‍රය රජය විසින් ජනතාවට හෙලි කොට තිබෙනවා.

පසුගිය සමයේ මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් වූ අතර සමහර දේශපාලකයන් ද පැවසුවේ එය තේරුම් ගැනීම පවා සංකීර්ණ බවයි. එය සංකීර්ණද සරලද යන්න වටහා ගැනීම ඔබ සතු කාර්යයකි.