මනාප ක්‍රමයට අපි නම් මනාපයි…..!

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂය මැතිවරණය ක්‍රමයට කැමති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මුජිබර් රහුමාන් පවසනවා.

ඊයේ (18) සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අපි නම් මනාප ක්‍රමයට කැමතියි. පොහොට්ටුවට ඔය තරමට මැතිවරණයක් අවශ්‍ය නම් පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක් ගේන්න තියෙන්නේ අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමයේ තියෙන අවුල් වියවුල් තත්ත්වය නිසා පරණ ක්‍රමයට මැතිවරණ තියන්න කියලා. අපි අත් දෙකම උස්සලා ඡන්දය දෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ඉල්ලන්නේ නැති මැතිවරණයක වෙනත් රූකඩ අපේක්ෂකයෙක් දාලා 50% ගන්න බැරි බව ඔප්පු වුණාම හදාගන්න මාෆියාව කඩා වැටෙනවා.  ඒ ගොල්ලන්ටත් ඕන පළාත් සභා ඡන්දය නොතියා ඉන්න. අපිටයි ඕන පළාත් සභා ඡන්දය තියන්න. අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ඒ ගොල්ලන්ට 50%ක් ගන්න බෑ කියලා. ”  මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.