“ආවා” නිර්මාණය කළේ පොලිසියයි…

0

යානයේ ක්‍රියාත්මක වන ආවා කණ්ඩායම නිර්මාණය කලේ කෝපායි පොලිසිය බවට නිතිඥ මුඩියප්පු රෙමිඩියාස් 18 වැනිදා ‍චෝදනා කර තිබේ.

කෙසල් ගහක් නොමැති ස්ථානයක බෝම්භයක් තබා කෙසල් වත්තේ බෝම්භයක් සොයා ගත් බවට නඩු දැම්මේ කෝපායි පොලිසිය බවට ඔහු චෝදනා කර තිබේ.

පුද්ගලයෙකුට පහර දුන් බවට චෝදනා කරමින් තරණයෙන් 04 දෙනක් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඔවුන් අහිංසක තරුණයන් බවත් ඔවුන් නිදහස් කිරිමට අධිකරණය කටයුතු කළ යුතුයි යනුවෙන් නිතිඥ මුඩියප්පු රෙමිඩියාස් ඉල්ලිම් කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මෙම ඉල්ලිම් සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලුම්පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසට නියෝග කළ එම සැක කරුවන් 04 දෙනා ලබන 22 වැනිදා දක්වා බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙසට විනිසුරු නියෝග කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.