බල පෙරලිය තහවුරු කර ගන්න බෑ… සමාජ ජාලා සහ වෙබ් අඩවි අවහිර කිරිමට මෙහෙයුමක්!

0

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට පහරදෙමින් හදිසියේම සිදුකරගත් බල පෙරලිය තහවුරු කර ගැනිම සදහා බාධකයක්ව ඇති සමාජ ජාලා සහ වෙබ් අඩවි ජනතාවට භාවිතා කිරිමට නොහැකි වන අකාරයට අන්තර්ජාලය අවහිර කිරිම සදහා මේ වනවිට කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

තීරණාත්මක අවස්ථාවකදි ප්‍රබල බලපෑම් ඇති කළ හැකි සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තම අවශ්‍යතාවය අනුව මෙහෙයවීම සඳහා පෙර සූදානමක් ලෙස වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ පැවැති යහපාලන තම නොහැකියාව වසා ගැනීමට දිගන සිදුවිම භාවිතා කරමි මේ අකාරයටම අන්තර්ජාලය සතියකට වැඩි කාලයක් අවහිර කිරිමට කටයුතු කරනු ලැබුවා.

අදාල පියවර ගැනිම සදහා ඊයේ දිනයේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් සිදුකර තිබේන අතර අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන ආයතන නුවර සිදුවිමේදි සහය ලබාදුන්නද පවතින තත්ත්වය යටතේ යලිත් එවන් සහයක් ලබාදිමට එම ආයතන තවමත් කැමත්ත පලකර නැති බවද වාර්තා වේ.