පාර්ලිමේන්තුව වැහුවේ කතානායකගෙන්වත් අහන්නේ නැතුව

0

බහුතර මන්ත්‍රී පිරිසකගේ විශ්වාසය දිනා ගන්නා පුද්ගලයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ස්ථාපිත වනතුරු රනිල් වික්‍රමසිංහගේ වරප්‍රසාද ආරක්ෂා කර දෙන්නැයි කතානායක කරු ජයසුරිය ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරමින් ලිපියක් යවා තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුව කල් දමන්නේ නම් තමාගේ ද අනු දැනුම ඇතිව එය සිදුවීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්ප්‍රදාය යැයි ද කතානායකවරයා ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයා ජනාධිපතිවරයාට අද (28) යවා ඇති නිවේදනයන පහත දැක්වේ.