රාජපක්ෂ මැර බලය සක්‍රිය වේ……අර්ජුනට මැර ප්‍රහාරයක්……..!

හිටපු ඛණිජ තෙල් අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග වෙත ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා. අද (28) පස්වරුවේ අවශ්‍ය ලියකියවිලි ලබා ගැනීම සඳහා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ දෙමටගොඩ මුලස්ථානය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේදි මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වී තිබේ. අමාත්‍යවරයා සිය ආරක්ෂක අංශය සමඟ එම අමාත්‍යංශ ගොඩනැගිල්ලිට ඇතුළු වීමට උත්සහ දැරීමේදි එහි ලොබියේ සිටි නාගරික මන්ත්‍රිවරයෙක් යැයි කියා ගත් අයෙකු අමාත්‍යවරයා ඇතුළු … Continue reading රාජපක්ෂ මැර බලය සක්‍රිය වේ……අර්ජුනට මැර ප්‍රහාරයක්……..!