අර්ජුන ඝාතනය කරන්න ආ ආණ්ඩුවේ කුලී මිනීමරුවෝ මෙන්න…(VIDEO)

බීමතින් පොලු මුගුරු අතැතිව කළහකාරී ලෙස හැසිරුණු පිරිසක් තමා මරා දමන්නට උත්සාය කළ බවත්, කලහකාරී පුද්ගලයෙකු ඇමැති ආරක්ෂකයකුගේ ගිනිඅවිය උදුරාගැනීමට තැත් කිරීමේදී එය වැලැක්වීමට ආරක්ෂක නිලධාරියා වෙඩි තබා ඇති බවත් ඛනිජ තෙල් සංවර්ධන හිටපු ඇමැති අර්ජුන රණතුංග අනාවරණය කළා. ඊයේ (28) පස්වරුවේ අවශ්‍ය ලියකියවිලි ලබා ගැනීම සඳහා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ දෙමටගොඩ මුලස්ථානය වෙත පැමිණි … Continue reading අර්ජුන ඝාතනය කරන්න ආ ආණ්ඩුවේ කුලී මිනීමරුවෝ මෙන්න…(VIDEO)