වහාම පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරනු! අමෙරිකාවෙන් ජනපතිට නිළ නිවේදනයක්!

0

වහාම පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරවා, අගමැති ධූරය හදිසියේ ව්‍යවස්ථානුකූලව වෙනස් නොවීම හරහා උල්ලංඝනය වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීමට ජනතා නියෝජිතයන්ට ඉඩ ලබා දෙන ලෙස අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන වෙත දන්වා තිබෙනවා.

ඊයේ අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක මේ බව දක්වනවා.

අමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශිකා Heather Nauert එම නිවේදනයේ දක්වා සිටින්නේ සියළුම ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩකාරි හා මර්දනකාරී වැඩ පිළිවෙතින් ඉවත්ව සිටින ලෙස සියළු පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.

“කතානායකවරයාගේ ද දැනුවත් කිරීම මත ඉතා ඉක්මණින් පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස තෝරා පත්කර ගත් ජනතා නියෝජිතයන්ට ඔවුන්ගේ වගකිම් සම්පූර්ණ කිරීම හරහා මේ රටේ ආණ්ඩුව මෙහෙයවන්නේ කවුරුන්ද යන්න තෝරා ගැනීමට ඉඩ දෙන ලෙස අපි ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියා.” එම නිවේදනය පෙන්වා දෙනවා.