ආණ්ඩුවේ කුලී මැර හමුදාව අර්ජුන ඝාතනය කිරිමට ගත් උත්සහය මෙන්න- CCTV

බීමතින් පොලු මුගුරු අතැතිව කළහකාරී ලෙස හැසිරුණු පිරිසක් පසුගිය 28 වැනිදා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ දෙමටගොඩ මුලස්ථානයට කඩාවැදි ඛනිජ තෙල් සංවර්ධන හිටපු ඇමැති අර්ජුන රණතුංග ඝාතනය කිරිමට උත්සහ කිරිමත් අර්ජුනගේ නිළධාරි ඇතුලු පිරිසකට පහරදිම සහ එහිදි කලහකාරී පුද්ගලයෙකු ඇමැති ආරක්ෂකයකුගේ ගිනිඅවිය උදුරාගැනීමට තැත් කිරීමේදී එය වැලැක්වීමට ආරක්ෂක නිලධාරියා කල වෙඩි තැබිමකින් එක් අයෙකු ජිවිතක්ෂයට පවා … Continue reading ආණ්ඩුවේ කුලී මැර හමුදාව අර්ජුන ඝාතනය කිරිමට ගත් උත්සහය මෙන්න- CCTV