මන්ත්‍රීවරුන් කෝටි 50ට බිල්ලට ගන්න ගිය බැසිල්ගේ න්‍යායාචාරවරයා මෙන්න

0

බහුතරයක් නැති හොර අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුවේ බහුතරය පෙන්විම සදහා මන්ත්‍රීවරුන් කෝටි 50ක මුදලකට මිලදි ගැනිම සදහා දියත් කර තිබේන කූජීත මෙහෙයුම පසුපස කොළඹ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පාසලේ ප්‍රධානීයා ලෙස පෙනී සිටින බැසිල් රාජපක්ෂගේ න්‍යායාචාරවරයෙකු ලෙස පෙනී සිටින මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර සිටින බව අද අනාවරණය වුනා.

මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමය තුළ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයෙකු වන අතර 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ යළි දිනවීම සඳහා මහාචාර්ය කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙක් ලෙසද මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර කටයුතු කල අයෙකි.

අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදි පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගේ බණ්ඩාර හඩපට සහිතව තමන්ව මිලදි ගැනිමට ගත් උත්සහය අනාවරණය කළා.

Loading…